Přijímání dětí

Termín přijímacího řízení – zápisu do MŠ – stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a je vždy  plně v souladu s platnou legislativou.(V  první polovině května).  O termínech je veřejnost informována s předstihem prostřednictvím informací na budově školy, na  webových stránkách  mateřské školy, na  webových stránkách městské části Praha 3, v  Radničních novinách Prahy 3.  Žádosti o přijetí lze podávat i mimo tento termín – dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě, že není naplněna kapacita školy. Při přijímacím řízení se řídíme kritérii pro přijímání dětí do MŠ. Obvykle se stanovují před zápisem  s přihlédnutím k  aktuální situaci  a dle platné legislativy a mohou se měnit.