Přijímání dětí

Den otevřených dveří bude v naší MŠ v pondělí 26. 3. a 9. 4. 2018 od 15 do 17 hodin. Ředitelka školy bude rodičům vydávat Žádosti o přijetí a Evidenční list na školní rok 2018/2019

Přihlášky k zápisu je rovněž možné si vyzvednout v ředitelně školy každý den od 27. 3. 2018 do 30. 4. 2018 mezi 8:00 – 16:00 hod.

Srdečně zveme rodiče i s dětmi. Budete mít možnost prohlédnout si naší mateřskou školu, informovat se o zaměření školy a seznámit se s naším výchovně – vzdělávacím programem Ekoškolka.

Zápis do naší mateřské školy bude ve středu 2. 5. 2018 a ve čtvrtek 3. 5. 2018 vždy od 13 do 17 hodin.

Zákonný zástupce se v tuto dobu dostaví i s dítětem a přinese vyplněnou Žádost o přijetí (s lékařským potvrzením) a rovněž vyplněný Evidenční list. Současně předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Cizinci jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území  České republiky a předloží rodný list dítěte a cestovní pas.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka ve správním řízení dle stanovených kritérií. Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním registračních čísel přijatých dětí na dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy www.msnabalkane.cz

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na středu 23. 5. 2018

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno na třídní schůzce ve středu 30. 5. 2018 od 16 hodin v budově školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude v zákonné lhůtě zasláno domů poštou.