Přijímání dětí

Seznam přijatých dětí pro školní rok 20222023

Seznam přijatých dětí_Zvláštní zápis_šk.rok 2022_2023

_________________________________________________________________________________________________

Informace k zápisu pro děti z Ukrajiny / Зарахування дітей з України до дитячого садка

Zápis pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis 1. června 2022 od 13:00 do 16:00 v budově MŠ podle předběžné rezervace termínu.

Pro generování přihlášek bude tato aplikace otevřena od 23. 5. 2022. Návod na aplikaci v ukrajinštině najdete zde

Děti budou přijímány podle zveřejněných kritérií.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a u vchodu do budovy.

Upozorňujeme, že MŠ Na Balkáně má pouze 2 volná místa.

Podrobnosti co s sebou k zápisu a další informace najdete na webových stránkách MČ Praha 3.

Upozornění:

Dle informací Ministerstva školství je žádoucí zápis s dětmi absolvovat, aby byl oficiálně zmapován zájem a skutečný počet dětí, pro které bude třeba hledat řešení a vytvářet náhradní kapacity.

Nicméně rodiče dětí upozorňujeme, že bohužel kapacity mateřských škol na MČ Prahy 3 jsou na svých limitech. Děti budou přijímány na základě kritéria věku. Lze tedy předpokládat, že budou přijaty zejména předškolní děti, a těm bude nabídnuto místo centrálně, tam kde místo bude. Stačí tedy podat jen jednu přihlášku. Seznam nepřijatých dětí bude předán Ministerstvu školství.

Запис для дітей з України, які прибули до ЧР після 24. 2. 2022 і мають візу “Толерантності” або “Тимчасовий захист”, відбудеться 1 червня 2022 року 13:00 – 16:00

Додаток для заповнення заяв буде відкритий з 23. 5. 2022 рік. Інструкцію щодо заповнення українською мовою можна знайти тут.

Деталі, що взяти з собою на запис та іншу інформацію можна знайти на веб-сайті МЧ Прага 3.

Увага!

Міністерство освіти просить, реєструвати дітей у садочок, щоб офіційно з’ясувати інформацію про попит та реальну кількість дітей, для яких потрібно буде знайти альтернативне рішення і створити додаткові місця.

При цьому звертаємо увагу батьків на те, що, на жаль, в дитячих садках в МЧ Прага 3 обмаль місць. Дітей прийматимуть за віковим критерієм. Тож, є велика ймовірність, що будуть прийняті переважно дошкільнята (6-5 років) і їм буде запропоновано місце централізовано, тобто там, де воно буде. Достатньо подати лише одну заяву. Список неприйнятих дітей буде передано Міністерству освіти.

__________________________________________________________________________________________________________
 
Zápis do Mateřské školy Praha 3, Na Balkáně74/2590 pro školní rok 2022/2023
 
Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/23 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2022 – pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy. Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají v tomto standardním zápisu do MŠ přednostní místa.
 
Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum “Strpění” nebo “Dočasnou ochranu”, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1. června 2022 do 15. července 2022.
Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách mateřských škol a na webu městské části v průběhu května. Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.
 
Žádost o přijetí do mateřské školy si vyplníte přes elektronický systém, vytisknete a donesete k lékaři pro potvrzení. Systém bude otevřený od 1. dubna.
 
Aplikaci “Zápisy do MŠ” naleznete na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/  nebo na stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem:

V MŠ Na Balkáně budeme žádosti přijímat ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2022 v čase od 9.00 do 17.00 v kanceláři ředitelky školy.
Možnosti doručení žádosti:
  • preferujeme: osobní podání žádosti v mateřské škole (po vygenerování žádosti doporučujeme zarezervovat si termín)
  • e-mailem s platným uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
  • elektronicky do datové schránky mateřské školy dkq9jg (pouze z datové schránky zákonného zástupce, který žádost podává)
Pokud budete potřebovat pomoci vygenerovat či vytisknout žádost, napište nám na email: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz nebo zavolejte na tel.: 602 318 077, rádi vám pomůžeme.
K zápisu přineste:
  • vygenerovaná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí, včetně potvrzení od lékaře
  • kopie rodného listu dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
  • doklad o trvalém bydlišti
  • občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR
Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informacemi o přijetí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do mateřské školy.

Nabízíme prohlídky školy, které se uskuteční v těchto dnech: úterý 29. 3. a úterý 12. 4. 2022, vždy od 16 hod.