Přijímání dětí

Seznam přijatých dětí 2019/2020

Schůzka rodičů přijatých dětí se koná ve středu 29. května 2019 v 16 hodin ve třídě Jednička. Pokud vám to situace dovolí, dostavte se bez dítěte.

 

Kritéria pro přijetí dítěte

1. Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34. odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

2. Dítě k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31. 8. 2019 dovrší tří let věku.

3. Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s místem trvalého pobytu v Praze 3.

4. Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s místem trvalého pobytu v jiné spádové oblasti a to do naplnění kapacity školy.