Přijímání dětí

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 ke stažení zde: Seznam přijatých dětí_šk. rok 2023_2024

Třídní schůzka rodičů pro nově přijaté děti se bude konat v úterý 6. 6. 2023 od 16 hodin.

___________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace k zápisům:
Zápis pro děti z Ukrajiny se uskuteční 1.6.2023 v době od 13,00 do 16,00 hodin. 
Informace v ukrajinštině jsou na odkazu  zde

_____________________________________________________________________________________________________________

Zápis do mateřské školy Na Balkáně pro školní rok 2023/24 proběhne v termínu 3 a 4. května 2023 a žádosti budeme přijímat  v čase od  9:00 do 17:00,  je vhodné zaregistrovat si konkrétní den a hodinu do objednávkového systému.

Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny s vízem “Strpění” nebo “Dočasnou ochranou” bude 1. června 2023 a žádosti budeme přijímat v čase od 13:00 do 17:00

Žádost o přijetí do mateřské školy rodič vyplní přes elektronický systém, vytiskne a donese k lékaři pro potvrzení. Systém bude otevřený od 1. dubna.

Aplikaci “Zápisy do MŠ” nalezne na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/  nebo na stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem:

https://mslibicka.cz/wp-content/uploads/2021/03/zapis_do-ms.png

 1. Doporučujeme si žádost vygenerovat, vytisknout a osobně podat  v mateřské škole 3. 5. nebo  4. 5. 2023. Den  a hodinu podání je vhodné si v systému zaregistrovat, ale  můžete přijít i bez registrace.
 2. Žádost lze podat také e-mailem s platným uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
 3. Další možností je podání žádosti elektronicky do datové schránky mateřské školy dkq9jg (pouze z datové schránky zákonného zástupce, který žádost podává)
 4. Pokud budete  potřebovat pomoc  při  vygenerování  či vytištění  žádosti,  může  nám napsat na email: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz nebo zavolat  na tel.: 602 318 077, rádi pomůžeme.

K zápisu je třeba donést:

 • vygenerovaná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí, včetně potvrzení od lékaře
 • kopie rodného listu dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
 • doklad o trvalém bydlišti
 • občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněna  registrační čísla přijatých dětí  na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do mateřské školy.

Kritéria pro přijímání:

 • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, dítě, které dosáhne k 31.8.2023 pěti let) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
 • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2023 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu
 • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2023 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu
 • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2023, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3

Pokud máte o naši mateřskou školu zájem, nabízíme Vám její prohlídku. Dostavte se 30. 3. nebo 20. 4. 2023  v 16 hodin. Ve skupině si prohlédnete budovu a zodpovíme Vám  dotazy.