Přijímání dětí

 
 
Vážení rodiče,
průběžné výsledky přijetí dětí do MŠ Prahy 3 budou zveřejněny 24.5.2021.
Snažíme se maximálně vyhovět zájmu rodičů a vzhledem k velkému počtu přihlášek a častému vícečetnému podání žádostí o přijetí, zabere vyhodnocování výsledků zápisů na Praze 3 více času než jsme předpokládali.
Děkujeme za pochopení.
Zápis do Mateřské školy Praha 3, Na Balkáně 74/2590 pro školní rok 2021/2022
Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/22 proběhnou v řádném termínu 4. a 5. května 2021 – pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy (Pokud to epidemická situace dovolí, preferujeme doručení osobně. Případně datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem).
Letos poprvé budete mít možnost si žádosti o přijetí do mateřských škol MČ Praha 3 předvyplnit přes jednotný elektronický systém, který bude otevřený v průběhu dubna, vytisknout a donést k lékaři pro potvrzení. Aplikace “Zápisy do MŠ” bude spuštěna 8.března. Naleznete ji na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/  nebo na stránkách jednotlivých MŠ nebo stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem.
Výhodou je, že žádosti do všech MŠ Prahy 3 připravíte na jednom místě a po podání přihlášky můžete sledovat její průběžný stav.  Pokud se hlásíte pro jistotu na více mš, uvidíte, jak si kde vaše přihlášky vedou. Aplikace je praktická a transparentní, šetří čas rodičům i mateřským školám.
Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s mateřskou školou nebo s odborem školství Prahy 3 na osobním vyzvednutí.
Jak konkrétně se bude v letošním roce postupovat, upřesní vyhláška MŠMT, aktuální opatření proti šíření pandemie a jednotlivé školy.
 

Sledujte portál https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ a stránky jednotlivých mateřských škol.

 

Žádosti budeme přijímat ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2021 v čase od 8.00 do 17.00 v kanceláři ředitelky školy
Možnosti doručení žádosti:
·       preferujeme: osobní podání žádosti v mateřské škole (po vygenerování žádosti doporučujeme zarezervovat si termín)
·       e-mailem s platným uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
·       elektronicky do datové schránky mateřské školy dkq9jg (pouze z datové schránky zákonného zástupce, který žádost podává)
·       poštou (rozhodující je datum podání na poště – razítko odeslání pouze 4. 5. nebo 5. 5. 2021) na adresu MŠ Na Balkáně 74/2590, 130 00 Praha 3, na obálku napište Zápis do MŠ
Pokud budete potřebovat pomoci vygenerovat či vytisknout žádost, napište nám na email: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz nebo zavolejte na tel.: 602 318 077, rádi vám pomůžeme.
Ze závažných důvodů (onemocnění či karanténa) lze individuálně domluvit náhradní termín podání žádosti v zákonné lhůtě na tel.: 602 318 077
K zápisu je potřeba:
·       vygenerovaná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí, včetně potvrzení od lékaře
·       kopie rodného listu dítěte
·       doklad totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
·       doklad o trvalém bydlišti
·       občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR
Děti budou přijímány podle zveřejněných kritérií.
Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informacemi o přijetí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do mateřské školy.