Plánované akce

 • 30
  Dub
  2021
  Po
  10
  Kvě
  2021

  Informace k provozu od 3. 5. 2021

  Vážení rodiče,

   

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  o V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

   

  V návaznosti na toto opatření oznamujeme, že od pondělí  3.5. 2021  budou v naší mateřské škole v provozu  všechny čtyři třídy.  Nadále platí povinnost rodičů  chránit si dýchací cesty respirátorem, u vstupu do šaten  používat desinfekci a nevstupovat do tříd.  Děti nadále nemají povinnost nosit  roušku. Zůstává  povinností,  že do školky nevstupuje dítě s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění. V případě, že škola zpozoruje výskyt některého z příznaků infekčního  onemocnění, dítě je izolováno a rodič vyzván k vyzvednutí dítěte  z MŠ.

   

  Těšíme se na všechny děti a doufáme, že v pevném zdraví prožijeme ty nejkrásnější měsíce v roce, květen a červen.

   

  S pozdravem

   

  Jaroslava Kozohorská

   

   

   

   

 • Po
  31
  Kvě
  2021

  Divadelní představení na školní zahradě

  10:00všechny třídy

  Divadelní představení na školní zahradě v podání herce Jakuba Folvarčného