Plánované akce

 • So
  30
  Led
  2021
  Ne
  28
  Úno
  2021

  Informace k nouzové stavu

  Vážení rodiče,

  v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,

  Provoz mateřských škol  je v týdnu od 1. února 2021 zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

  Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. (V naší MŠ zaměstnanci  roušky a respirátory nosí, již mnohokrát nás ochránily).

  Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance), rodičů a zákonných zástupců, je do společných prostor škol  povolen, pouze za dodržení daných pravidel a počtu rodičů – v šatně nejvýše 3 dospělí se svými dětmi – v rámci tohoto opatření pobývejte v šatně co možná nejkratší dobu.

  Prosím o neustále dodržování pravidel 3 R – RUCE – ROUŠKY – ROZESTUPY, vstup do areálu MŠ je možný pouze se zakrytým obličejem! U vstupu do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Děti si po příchodu do třídy jdou NEJPRVE umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

  K předškolnímu vzdělávání budou přijímány pouze děti zdravé a bez viditelných známek jakéhokoliv onemocnění (kašel, rýma, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, zvýšená teplota, opar, ekzém neznámého původu).

  Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

  Prosíme o předávání informací o nákaze onemocněním Covid – 19 u dítěte a rodinných příslušníků vedení školy!

  Děkujeme za pochopení