Kontakty

Mateřská škola Na Balkáně
Na Balkáně 2590/74
130 00
Praha 3
Telefon do budovy mateřské školy: 284 820 546

Ředitel školy Jaroslava Kozohorská:

email:  jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
mobil:  602 318 077

Zástupce ředitele Romana Matějčková:

email: romana.matejckova@msnabalkane.cz

Vedoucí školní jídelny Dana Menclová:

e-mail: hospodarka@msnabalkane.cz

Telefon do kanceláře vedoucí  školní jídelny:    266 310 750, 778 470 953

Kontakt pro omlouvání dětí: Tel.:      777 353 540, 284 820 545

ID datové schránky = knsxdaa, typ schránky OVM

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Milan Hausner, tel.: +420 777 478 654, e-mail: dpo@praha3.cz

 

Kontaktujte nás