Kontakty

Mateřská škola Na Balkáně
Na Balkáně 2590/74
130 00
Praha 3
Telefon do budovy mateřské školy: 284 820 546
 
 

Ředitel školy Jaroslava Kozohorská:

email:  jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
mobil:  602 318 077

Zástupce ředitele Romana Matějčková:

email: romana.matejckova@msnabalkane.cz

Vedoucí školní jídelny Kateřina Panošová:

e-mail: hospodarka@msnabalkane.cz

Telefon do kanceláře vedoucí  školní jídelny:    778 470 953

Kontakt pro omlouvání dětí: Tel.:      777 353 540, 284 820 546

ID datové schránky = knsxdaa, typ schránky OVM

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Radek Pomije, MBA tel.: 222 116 711, e-mail: pomije.radek@praha3.cz